Galilea. Tajemnice Pisma Świętego

 
Zachęcamy do zapoznania się z czasopismem "Galilea". Jest to dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Biblijną Archidiecezji Gdańskiej, który w przystępny, popularnonaukowy sposób przybliża różne zagadnienia Pisma Świętego.
Najnowszy numer Galilei (nr 7), a także poprzednie numery czasopisma, będą do nabycia na spotkaniu 9 marca.
Copyright ©2018 Warmińska Szkoła Biblijna, All Rights Reserved.