Rozpoczynamy kolejny, dziewiąty rok naszej działalności!

 

Zapraszamy na pierwszy zjazd 13 października, godz. 9.00.

Zapisy studentów pierwszego roku podczas pierwszych zajęć.

Wszystkie wykłady będą odbywać się w gmachu Seminarium Duchownego Hosianum i Wydziału Teologii UWM (ul. St. Kard. Hozjusza 15; Olsztyn Redykajny).

 

Daty zjazdów:

13 października 2018
10 listopada 2018
08 grudnia 2018
12 stycznia 2019
09 lutego 2019
09 marca 2019
13 kwietnia 2019
11 maja 2019
22 czerwca 2019
(Uwaga: wyjątkowo w czerwcu zjazd w czwartą sobotę miesiąca!)
 
 

Plan wykładów WSB 2018/2019

 

Rok I

9.00     Historia Biblijna (ks. dr B. Sobierajski)
10.00   Trudności interpretacyjne wybranych tekstów Biblijnych (ks. dr T. Niedźwiedzki)
11.00    Ludzkie dzieje Słowa Bożego (ks. dr P. Dernowski)
12.00   Ziemia i naród Jezusa (ks. mgr lic. K. Sarzała)
 

Rok II

9.00     Ewangelia św. Jana (dr hab. A. Nalewaj)
10.00   Biblia w duszpasterstwie Kościoła (ks. dr P. Dernowski)
11.00    Pięcioksiąg (ks. dr B. Sobierajski)
12.00   Ewangelie synoptyczne (ks. prof. Z. Żywica)
 

Rok III

9.00     Biblia w życiu duchowym chrześcijanina (ks. dr P. Dernowski)
10.00   Apokalipsa św. Jana (dr hab. A. Nalewaj)
11.00    Święty Paweł i jego listy (ks. prof. Z. Żywica)
12.00   Prorocy i Księga Psalmów (ks. dr T. Niedźwiedzki)

 

Członkowie Dzieła Biblijnego

9.00     Księga Pieśni nad pieśniami w nauczaniu Ojców Kościoła (ks. dr T. Niedźwiedzki)
10.00   Królestwo Boże w przypowieściach Jezusa (ks. prof. Z. Żywica)
11.00    Wiara i moralność chrześcijan korynckich w świetle 1/2 Kor (dr hab. A. Nalewaj)
12.00   Kim był Izajasz? (ks. dr B. Sobierajski)
 
Copyright ©2018 Warmińska Szkoła Biblijna, All Rights Reserved.