Rozpoczynamy kolejny, dziesiąty rok naszej działalności!

 

Zapraszamy na pierwszy zjazd 12 października 2019 r., godz. 9.00.

Zapisy studentów pierwszego roku podczas pierwszych zajęć.

Wszystkie wykłady będą odbywać się w gmachu Seminarium Duchownego Hosianum i Wydziału Teologii UWM (ul. St. Kard. Hozjusza 15; Olsztyn Redykajny).

 

Daty zjazdów:

12 października 2019
9 listopada 2019
14 grudnia 2019
11 stycznia 2020
8 lutego 2020
14 marca 2020
18 kwietnia 2020
9 maja 2020
27 czerwca 2020
(Uwaga: wyjątkowo w kwietniu zjazd w trzecią, a w czerwcu w czwartą, sobotę miesiąca!)
 
 

Plan wykładów WSB 2019/2020

(Uwaga! zmiana godzin!)
 
8.30     Msza święta w kościele seminaryjnym (w czasie każdego zjazdu z wyłączeniem czerwca 2020)
 

Rok I

9.30     Historia Biblijna (ks. prof. Z. Żywica)
10.30   Ziemia i naród Jezusa (ks. mgr lic. K. Sarzała)
11.30   Ludzkie dzieje Słowa Bożego (ks. dr P. Dernowski)
12.30   Trudności interpretacyjne wybranych tekstów Biblijnych (p. dr A. Nalewaj)

Rok II

9.30     Ewangelia św. Jana (p. dr hab. A. Nalewaj)
10.30   Biblia w duszpasterstwie Kościoła (ks. dr P. Dernowski)
11.30    Pięcioksiąg (ks. mgr lic K. Sarzała)
12.30   Ewangelie synoptyczne (ks. prof. Z. Żywica)

Rok III

9.30     Biblia w życiu duchowym chrześcijanina (ks. dr P. Dernowski)
10.30   Apokalipsa św. Jana (p. dr hab. A. Nalewaj)
11.30    Święty Paweł i jego listy (ks. prof. Z. Żywica)
12.30   Prorocy i Księga Psalmów (ks. dr P. Dernowski)

Członkowie Dzieła Biblijnego

9.30     Msza Święta: teologia i znaczenie w życiu chrześcijanina (ks. mgr lic. W. Milczarek)
10.30   Cuda Jezusa w Ewangeliach synoptycznych (ks. prof. Z. Żywica)
11.30   Kult płodności na starożytnym Bliskim Wschodzie (p. dr hab. A. Nalewaj)
12.30   Cnota wiary, nadziei i miłości w perspektywie moralnej. (o. dr hab. A. Jucewicz)

 
Copyright ©2018 Warmińska Szkoła Biblijna, All Rights Reserved.