Szczęść Boże!
Witam serdecznie wszystkich Studentów Warmińskiej Szkoły Biblijnej. Pragnę poinformować i zarazem zaprosić na pierwsze nasze spotkanie, które będzie miało miejsce, jak w poprzednich latach, w gmachu Seminarium Duchownego Hosianum przy ul. Kard. St. Hozjusza 15, w drugą sobotę października, tj. 9 X. Rozpoczynamy na tych rocznikach, na których zakończyliśmy poprzedni cykl.
Więcej informacji udzielę w trakcie spotkania.
ks. prof. Zdzisław Żywica

Plan wykładów WSB 2021-2022
8.30 Msza święta w kościele seminaryjnym św. Józefa.

Rok I
9.30 Historia biblijna (ks. prof. Z. Żywica)
10.30 Historia biblijna (ks. prof. Z. Żywica)
11.30 Ludzkie dzieje Słowa Bożego (ks. dr P. Dernowski)
12.30 Trudności interpretacyjne wybranych tekstów Biblijnych (p. dr hab. A. Nalewaj)

Rok II
9.30 Ewangelia św. Jana (p. dr hab. A. Nalewaj)
10.30 Biblia w duszpasterstwie Kościoła (ks. dr P. Dernowski)
11.30 Pięcioksiąg (p. dr hab. A. Nalewaj)
12.30 Ewangelie synoptyczne (ks. prof. Z. Żywica)

Rok III
9.30 Biblia w życiu duchowym chrześcijanina (ks. dr P. Dernowski)
10.30 Apokalipsa św. Jana (p. dr hab. A. Nalewaj)
11.30 Święty Paweł i jego listy (ks. prof. Z. Żywica)
12.30 Prorocy i Księga Psalmów (ks. dr P. Dernowski)

Członkowie Dzieła Biblijnego
9.30 Msza Święta: teologia i znaczenie w życiu chrześcijanina (ks. dr Bartłomiej Matczak)
10.30 Msza Święta: teologia i znaczenie w życiu chrześcijanina (ks. dr Bartłomiej Matczak)
11.30 Cnota wiary, nadziei i miłości w perspektywie moralnej. (o. dr hab. A. Jucewicz)
12.30 Cnota wiary, nadziei i miłości w perspektywie moralnej. (o. dr hab. A. Jucewicz)
Copyright ©2018 Warmińska Szkoła Biblijna, All Rights Reserved.