Zapraszamy wszystkich do udziału w wykładach WSB.  Wszystkie nasze spotkania będą miały miejsce, jak w poprzednich latach, w gmachu Seminarium Duchownego "Hosianum" przy ul. Kard. St. Hozjusza 15, od drugiej soboty października (08.10).   

Daty zjazdów 2022 - 2023   
08 października 2022 r. 
12 listopada 2022 r. 
10 grudnia 2022 r. 
14 stycznia 2023 r. 
11 lutego 2023 r. 
11 marca 2023 r. 
01 kwietnia 2023 r. 
13 maja 2023 r. 
17 czerwca 2023 r.     

Plan wykładów WSB 2022-2023 

8.30     Msza święta w kościele seminaryjnym św. Józefa.   

Rok I 
9.30     Historia biblijna (ks. prof. Z. Żywica) 
10.30   Historia biblijna (ks. prof. Z. Żywica) 
11.30   Ludzkie dzieje Słowa Bożego (ks. dr P. Dernowski) 
12.30   Trudności interpretacyjne wybranych tekstów Biblijnych (p. dr hab. A. Nalewaj)   

Rok II 
9.30     Ewangelia św. Jana (p. dr hab. A. Nalewaj) 
10.30   Biblia w duszpasterstwie Kościoła (ks. dr P. Dernowski) 
11.30    Pięcioksiąg (p. dr hab. A. Nalewaj) 
12.30   Ewangelie synoptyczne (ks. prof. Z. Żywica)   

Rok III 
9.30     Biblia w życiu duchowym chrześcijanina (ks. dr P. Dernowski) 
10.30   Apokalipsa św. Jana (p. dr hab. A. Nalewaj) 
11.30    Święty Paweł i jego listy (ks. prof. Z. Żywica) 
12.30   Prorocy i Księga Psalmów (ks. dr P. Dernowski)   

 Dzieło Biblijne 
9.30     Podstawowe zagadnienia bioetyki (o. prof. Marian Machinek) 
10.30   Dzieje Apostolskie: podróże misyjne św. Pawła (o. dr Szczepan Szpyra) 
11.30   Sakrament pokuty i pojednania. (ks. dr Bartłomiej Matczak) 
12.30   Zło w popkulturze. (p. Grzegorz Kasjaniuk)   

13.30 Język hebrajski (kontynuacja)
Copyright ©2018 Warmińska Szkoła Biblijna, All Rights Reserved.